PvPMania.eu

Aktuálne je na serveri 0 online hráčov.

Pripojte sa na server pomocou IP adresy mc.pvp-mania.eu

Pravidla

Všeobecné PRAVIDLA  PvPMania.eu

0.5│Zaregistrovaním alebo prihlasením na PvPMania.eu automaticky súhlasíte so spracovaním Vašej IP adresy a jej uložením v databázi v prípade, že budete akýmkoľvek  spôsobom porušovať pravidla serveru či iným spôsobom poškozovať majetok PvPMania.eu

1│ Majitel, Vedení si vyhrazujú právo dať ban, na akúkoľvek dobu bez udania dôvodu!
2│ Je zakázáné  ničit majetok projektu PvPMania.eu!
3│ Je zakázáné  uvádzať nepravdivé informacie v "Řešení Problémů"!
4│ Je zakázáné  klamať členom Teamu!
5│ Hráč si môže zažiadať o unban do 5 dní od udelenia banu!
6│ Je zakázáné  se vydávať za člena Teamu/YouTubera
7│ Nepokúšajte se nabúrať akokoľvek do systému PvPMania.eu.
8│ Je zakázáné akýmkoľvek spôsobom kopírovať projekt PvPMania.eu!
9│ Ak budete obchodovať na našom TeamSpeak3/Minecraft serveru, a budem vám odcuzený Vaš účet, nie sme povinní to riešiť!
10 Členi Teamu nie sú povinný uschovávať si dôkazy o Vašom prehrešku!
11 Je zakázáné propagovať server PvPMania.eu na iných serveroch!
12│ Je zakázáné akýmkoľvek spôsobom urážať členov Teamu!
13│ Vo Free room je zakázáné vydávať nevhodné zvuky, používať clownfish...!
14│ Je zakázáné nahrávať v "Řešení problému" diskuziu, medzi Vami a Členom Teamu!
15│ Je zakázáné spamovat log (PM, Poke, …)
16│ Je zakázáné sa pripojovať na náš projekt PvPMania.eu server pod nicky:
De**l, k**ot a pod.
17│ Pamätajte vy hráte u nás, takže akékoľvek urážení serveru= BAN!
18│ Je zakázáné používat VPN!
19│ Je zakázáné  byť drzí, vulgarný a pod.!
20│ Je zakázáné zneužívať nábor, pokiaľ ho zneužijete, trest Vás neminie!
21│ Je zakázáné propagovať (robiť reklamu) iné serveri, firmy či YouTube odkazy na kanál alebo video! (Na TS3, MC a pod.)
22│ Je zakázáné propagovať rasizmus, nacizmus, erotický kontext a pod.
23│ Je prísne zakázáné zákaz rozposielať škodlivé programy, odkazy na weby a pod.
24│Členovia Teamu PvPMania.eu majú právo potrestať hráča podľa banovacieho systému PvPMania.eu ak si myslia že hráč porušuje pravidlá serveru! 
25│ Vedenie PvPMania.eu má vždy posledné slovo! 
26 | Je zakázané vyvolávať hádku! 
27│ Vedenie PvPMania.eu nenesie zodpovednosť za ukradnuté warez účty.
28│ Vedenie PvPMania.eu si vyhrazuje dať dole YouTubera v prípade porušenia pravidiel serveru, zlého chovania alebo neaktivity!
29│ Vedenie PvPMania.eu si vyhrazuje právo zmeniť pravidla kedykoľvek!

Tieto Pravidla sa budú dodržovat, ak náhodou budete porušovať pravidla serveru PvPMania.eu, budete potrestáný podľa BANOVACIEHO SYSTÉMU!
Pripojením na server projektu PvPMania.eu, automaticky súhlasíte s týmito pravidlami!

Naposledy upravené: 1.4.2019
© PvPMania.eu